َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 الكساندر هاميلتن :گوينده
عقل را از انسان بگيريد, ديگر هيچ چيز بهاداري براي او نمي ماند  :سخن

ناپلئون :گوينده
هيچ چيز مشكلتر ار گرفتن تصميم نيست  :سخن

لاروشفوكو :گوينده
تكبر در همه مردم بطور يكسان وجود دارد. تفاوتي كه هست در طرز بروز آنست  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .