َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 سقراط :گوينده
اغماض نشانه بلندي فكر و و انتقام نماينده رذالت و معرف كوچكي فكر مردانست  :سخن

اسكاروايلد :گوينده
آنهائيکه در آثار هنري مطالب سودمندي ميابند با سوادان بي مايه اند . اما کسانيکه براي آنها آثار هنري , جز زيبائي معني ديگري ندارد . تنها آنها برگزيدگانند  :سخن

دكتر پرويز ناتل خانلري :گوينده
اگر نميتوان با مار در آويخت , مي توان اورا بنواي ني محسور كرد و به رقص درآورد  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .