َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 سعيد نفيسي :گوينده
عقيده اي كه مردم از ترس جانشان بپذيرند پايدار نيست  :سخن

فرانكلن :گوينده
اگر ميخواهي سعادت در كنار تو باشد از آن اجتناب كن  :سخن

حضرت علي ع :گوينده
دانا زنده است اگرچه بميرد و نادان مرده است هرچند زنده باشد  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .