َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 علي دشتي :گوينده
شاعري كه براي نان شعر بگويد شاعر نيست, كداست  :سخن

لافونتن :گوينده
مردن چيزي نيست ولي فكر كنيد كه بايد در مقابل خداوند ظاهر شويد  :سخن

فرانكلن :گوينده
اگر خواهان زندگي هستي وقتت را تباه مكن چه وقت پارچه اي اسن كه با آن قباي زندگي دوخته ميشود  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .