َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 



همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...




Dictionary-Farsi.com




 



بالزاك :گوينده
ايده ما سرمايه اي هستند كه فقط وقتي در دست افراد با قريح و نبوغ مي افتد مفيد واقع مي شود  :سخن

ژان ژاك روسو :گوينده
عشق حقيقي آتشي مخرب است كه شعله خود را به ساير احساسات نيز سرايت ميدهد وآنها را با يك قوت جديد زنده ميسازد.از اينجاست كه گفته اند عشق قهرمانها خلق ميكند  :سخن

لاروشفوكو :گوينده
پا فشاري در عشق ضعف ما را نشان ميدهد نه قوت مارا  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .