َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 دكتر ميمندي نژاد :گوينده
حكومت بر دلها و حكومت بر قلبها بيش از حكومت با زور سر نيزه و قلدري ارزش دارد  :سخن

فنلون :گوينده
اشخاصيكه بدبختانه بلذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند  :سخن

ونسان ونگوگ :گوينده
بهترين راه شناخت خدا , دوست داشتن بسياري از چيزهاست  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .