َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 مونتسكيو :گوينده
زن را خداي تعالي بمانند مرد آزاد آفريده بگذاريد كه اين موجود لطيف و اين پروراننده نوابغ روزگار ,آزاد زيست كند  :سخن

گوته :گوينده
اگر نمي توانيد قهرمان باشيد لااقل مرد باشيد  :سخن

محمد حجازي :گوينده
داروي تمام دردها نيكي است. بشرط آنكه ندانند كه شما نيكيد. وگرنه نخواهند گذاشت نيك بمانيد  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .