َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 ولتر :گوينده
يك قلب پاك از تمام معابد و مساجد زيباي جهان زيباتر است  :سخن

محمد حجازي :گوينده
البته بي ويسيله زن هم ميتوان از هنرهاي زيبا نشئه برد. ليكن ساغري كه از دست ساغي بنوشند غير از آنست كه بدست خود بريزند  :سخن

فرانكلن :گوينده
قبل از آنكه دنبال هوي و هوس بروي بكيسه پول خودت نظرافكن  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .