َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 شرايط هشت براي استفاده شخصي شما (Hasht Terms of Service for Your Personal Use)


خوش آمديد! استفاده شما از وب سايت هشت به معنی توافق کامل شما با شرايط زير است.


۱. در اين توافق "ما" به عنوان سايت هشت و يا نمايندگان رسمی آن و "شما" به شما يا هر فرد ديگری که از شناسه کاربری شما استفاده می کند اتلاق می شود و منظور از "ورودی" هرگونه اطلاعات و وروديهايی از قبيل مقاله، پيغام، نقد، نظر، عکس، شناسه و امثال آن است که در سايت ثبت، ذخيره يا وارد می نمائيد.


۲. وب سايت هشت متشکل از صفحات متعددی است که برخی از (و نه همه) آنها توسط ما ايجاد می شوند. در بخشهای ارتباطی و متعامل سايت موسوم به "سرويسهای جمعی" که همه اعضا يا بازديدکنندگان در آنها قادر به مشارکت هستند صفحات سايت ممکن است با استفاده از وروديهای افرادی غير از ما توليد شوند. سايت هشت تحت اين شرايط به شما ارائه می شود که با شرايط و موضوعات ذکر شده در اين توافقنامه بدون قيد موافقت داشته باشيد. استفاده شما از خدمات و سرويسهای سايت هشت، به معنی توافق شما با شرايط استفاده از سرويسهای ما می باشد.


۳. خدمات و محتويات سايت، صرفا براى استفاده شخصى و غير تجارى شما عرضه شده است. شما نبايد از اطلاعات موجود در سايت براى فروش، توليد مجدد و يا ايجاد ترافيك در سايتتان استفاده کنيد. اگر مايليد که از سرويسها و محتويات سايت جهت مقاصد تجارى استفاده نماييد لازم است كه از قبل به ما اطلاع دهيد. براى اينكار لطفا با ما تماس بگيريد. استفاده از محتويات سايت هشت برای سايتها و وبلاگهای شخصی به شرطی که منافع تجاری مد نظر نباشد با ذکر منبع يا آدرس سايت مجاز می باشد.


۴. به ازای هر فرد تنها يک شناسه مجاز است و شما بايد فرم ثبت نام را با اطلاعات صحيح پر نمائيد. اگر ما احساس کنيم که اطلاعات اشتراک شما ناقص يا غير دقيق است تا زمانی که اصلاحات لازم را انجام ندهيد ممکن است شناسه شما معلق يا قطع گردد.


۵ - شما توافق می کنيد در صورتی که روح يا محتوی اين توافق نامه را نقض کنيد اشتراک شما در هر زمان و بدون اطلاع معلق يا قطع گردد. همچنين شما توافق می کنيد ما می توانيم ورودی های شما را در صورتی که توهين آميز، زننده، نامناسب يا به هر منظور ديگری که فراتر از استفاده صرف از سرويسهای سايت باشند حذف نمائيم.


۶ - شما بايد با ديگر اعضای سايت بر اساس احترام و نزاکت رفتار کنيد حتی اگر متقابلا آنها با احترام و نزاکت رفتار نکنند. شما توافق می کنيد از دستورالعمل های سايت در مورد رفتار خود به هنگام استفاده از سرويسها پيروی کنيد و موارد نقض احترام و نزاکت توسط ديگر اعضا را به مديران سايت اطلاع دهيد.


۷ - شما توافق می کنيد که از سايت هشت برای (و نه محدود به) انتقام جويی، تخريب افکار يا شخصيت ديگران، تبليغ افکار حزبی يا گروهی خود، يا فعاليت های سازماندهی شده جهت تشويق يا تاديب کاربران خاص که با جهتگيري شما موافق يا مخالف باشند به هر طريق ممکن استفاده ننمائيد.


۸ - ما برای پيشرفت و تامين هزينه های جاری سايت، از نمايش آگهی های تبليغاتی استفاده می کنيم که چگونگی و حدود آن توسط ما تعيين می شود.


۹ - شما به سايت هشت اطمينان می دهيد که از اين سايت برای رسيدن به مقاصدی که بر خلاف قوانين موضوعه يا شرايط استفاده از سايت هشت می باشد استفاده نخواهيد کرد. شما از سايت هشت به گونه ای استفاده نخواهيد کرد که باعث آسيب، از کار انداختن يا معيوب ساختن وب سايت شود. همچنين شما مجاز به دسترسی يا تلاش برای دسترسی به اطلاعات، محتويات يا وروديهايی که تعمدا به طور متعارف در دسترس قرار نگرفته يا از طريق صفحات سايت ارائه نشده اند نيستيد.


۱۰ - سايت هشت ممکن است دارای لينک هايی به سايتهای ديگر باشد. اين سايتها تحت کنترل هشت نيستند و سايت هشت هيچ مسووليتی در قبال محتويات اين سايتها شامل (و نه محدود به) لينکهای ديگری که ممکن است در اين سايتها باشد ندارد. سايت هشت اين لينکها را برای سهولت شما فراهم کرده است و وجود هر يک از اين لينکها به معنی تائيد يا هر نوع ارتباط ما با اداره کنندگان آنها نيست. سايتهايى كه در آگهی ها يا صفحات سايت هشت لينک می شوند توسط افرادی خارج از هشت اداره می شوند لذا سايت هشت نمی تواند در مورد آنها ضمانتى داشته باشد.شما توافق می کنيد مسووليت هر گونه خسارت و آسيب احتمالی وارده به راﻳﺎنه تان از طرﻳﻖ وﻳﺮوس يا فايلهای مخرب ديگر، که می تواند ناشی از درﻳﺎفت و استفاده از داده ها و فاﻳﻠﻬﺎی متعلق به سايتهای لينک شده در سايت هشت باشد را خود برعهده خواهيد داشت.


۱۱ - وب سايت هشت هيچگونه مسووليتي را در رابطه با حذف شدن صفحات سايت خود و يا لينکهای مرده نمي پذيرد. سروﻳس های سايت «آنگونه که هست» ارائه می شود و سايت هشت تحت هيچ شرايطي مسووليت تاخير يا عدم کارکرد سايت که می تواند ناشى از عوامل طبيعى، نيروى انسانی، مشکلات اينترنتى، خرابی تجهيزات كامپيوترى، مخابراتى و غيره باشد را بر عهده ندارد.


۱۲ - سايت هشت اطمينان، سهولت، مناسبت داشتن و دقت اطلاعات، نرم افزارها، محصولات، سرويسها و گرافيک موجود را تضمين نمی کند. سايت هشت اين اطلاعات، محصولات، نرم افزارها، سرويسها و گرافيک را بدون هيچگونه قيد يا تضمين «آنگونه که هست» ارائه می کند. وب سايت هشت تحت هيچ شرايطی خسارت های احتمالی ممکن که به هر دليل به خاطر از دست دادن دسترسی يا اطلاعات در پی استفاده از سايت هشت يا از تاخير يا ناتوانی در استفاده از سايت يا سرويسهای آن حاصل شود را نمی پذيرد.


۱۳ - اين توافق نامه تحت قوانين کشور ايران مقرر می گردد و به معنی توافق کامل کاربر با شرايط استفاده از وب سايت هشت خواهد بود و جايگزين کليه توافقات قبلی يا جاری محسوب می شود. اگر شما در استفاده از وب سايت هشت يا با هر قسمتی از اين توافق نامه احساس نارضايتی می کنيد، تنها راه حل اين است که استفاده از سايت را متوقف نمائيد.


۱۴ - اگر شما کمتر از ۱۳ سال سن داريد برای استفاده از سرويسهای جمعی سايت لازم است والدين خود را مطلع نماييد. مشارکت در سرويسهای جمعی و استفاده از امکانات اين سرويسها به معنی اطلاع شما از اين شرط سنی است.


۱۵ - سايت هشت ممکن است دارای سرويسهايی با قابليت مشارکت عمومی موسوم به سرويسهای جمعی، همچون اتاق گفتگو، تابلوی اعلانات، تالار گفتگو، نقد، گروه های خبری، شبکه دوستان و يا سرويسهای ديگری باشد که برای تسهيل ارتباط شما با ديگران (چه در مقياس عمومی مثل تالار گفتگو و چه در مقياس خصوصی مثل شبکه خصوصی دوستان) ارائه می شوند. شما توافق می کنيد که از اين سرويسهای جمعی، فقط برای ثبت، ارسال و دريافت پيامهايی استفاده کنيد که مناسب و مرتبط با آن سرويس خاص باشد.


۱۶ - شما توافق می کنيد به هنگام استفاده از سرويسهای جمعی روح و مفاد موارد زير را رعايت کنيد:• اقدام به بدنامی، سوء استفاده، آزار و اذيت، تهديد و يا هر اقدام ديگری که حقوق قانونی ديگران را ضايع کند (از قبيل حق حريم شخصی و عمومی) نکنيد

• اقدام به انتشار، ثبت، انتقال، توزيع و گسترش هرگونه موضوع، نام، محتويات يا اطلاعاتی که نامناسب، اهانت آميز، تجاوزکارانه، تهمت زننده، موهن، منافی عفت يا برخلاف قانون باشد ننمائيد

• از انتقال فايلهايی که حاوی نرم افزار يا محتويات ممنوعه مطابق قوانين موضوعه باشند خودداری کنيد مگر اينکه شما حقوق آن اثر را دارا باشيد

• از انتقال فايلهايی که حاوی ويروس، اطلاعات مخرب يا هر گونه نرم افزار يا برنامه مشابه آن هستند که می تواند در عملکرد يک کامپيوتر ديگر اختلال ايجاد کند خودداری کنيد

• از تبليغ برای خريد يا فروش هر چيز يا خدماتی که به قصد کسب سود و منافع تجاری باشد خودداری کنيد مگر آنکه چنين سرويسی رسما در سايت ارائه شود که به شما اجازه تبادل چنين پيغامهايی را بدهد

• اقدام به ممانعت يا محدود کردن کاربران ديگر در استفاده از سرويسهای جمعی ننمائيد

• اقدام به جمع آوری اطلاعات شخص ديگر کاربران بدون رضايت آنان شامل ( و نه محدود به) آدرس ايميل، تلفن، نام، نام خانوادگی و محل سکونت نکنيد.


۱۷ - وب سايت هشت التزامی به ديدبانی و کنترل سرويسهای جمعی ندارد. با اين وجود وب سايت هشت اين حق را برای خود محفوظ می دارد که محتويات ارسال شده در سرويسهای جمعی را مرور کند و هرگونه ورودی نامناسب را حذف نمايد.


۱۸ - هميشه نسبت به افشای هر گونه اطلاعات شخصی در سرويسهای جمعی که بتواند منتهی به شناسايی شما شود هوشيار باشيد. وب سايت هشت محتويات، پيغام ها و اطلاعات موجود در سرويسهای جمعی را مميزی، کنترل يا تصديق نمی کند و بنابراين وب سايت هشت هر گونه مسووليتی در مورد محتويات سرويسهای جمعی و اقدامات حاصل از مشارکت شما در سرويسهای جمعی را از خود سلب می نمايد. محتويات ارسال شده در سرويسهای جمعی ممکن است شامل محدوديت هايی از نوع (و نه محدود به) حق توزيع، استفاده مجدد يا انتشار باشند. اگر شما اين محتويات را دريافت می کنيد مسووليت تبعيت از اين محدوديت ها به عهده خود شما می باشد.


۱۹ - وب سايت هشت هيچ التزامی برای ثبت يا انتشار وروديهايی که شما ارائه می کنيد ندارد. با ثبت، ارسال و فرستادن ورودی، شما اطمينان می دهيد که حق توزيع يا تکثير آن ورودی را از قبيل ارسال، انتقال يا انتشار دارا می باشيد.


۲۰ - وب سايت هشت ادعای مالکيت محتويات، اطلاعات، پيغام ها و فايلهای منتقل شده به سايت توسط شما را ندارد. با اينحال، وقتی ورودی خود را ارائه می دهيد، به سايت هشت اين حق را می دهيد که در راستای حرفه اينترنتی خود شامل (و نه محدود به) حق کپی برداری، توزيع، انتقال و نمايش عمومی، ويرايش، توليد مجدد، ترجمه و فرمت دوباره برای عموم از آنها استفاده نمايد؛ و اينکه نام شما همراه آن ورودی منتشر گردد.


۲۱ - اطلاعات، نرم افزار، محصولات و سرويسهای موجود يا ارائه شده در سايت هشت ممکن است غير دقيق يا دارای خطاهای نگارشی باشد. سايت هشت ممکن است در هر زمان اصلاحات و رفع نواقص را در سايت منظور نمايد. توصيه هايی که از طريق سايت هشت ارائه می شوند نبايد برای تصميمات شخصی، پزشکی، قانونی يا مالی بدون نقص تلقی شوند و شما برای کسب اطلاعات دقيق ومنطبق با شرايط خود، بايد به کارشناس دارای صلاحيت در زمينه مربوطه مراجعه نمائيد.


۲۲ - ما ممكن است سرويسهای خود را به هر دليلى در زمانهای مختلف و بدون اطلاع قبلی، تغيير دهيم و حق تغيير شرايط سرويسها نيز برای ما محفوظ خواهد بود. بنابراين شرايط استفاده از سرويسهای سايت هشت هر از گاهی روزآمد خواهد شد. در اين صورت تاريخ مندرج در بالای اين صفحه منعکس کننده آخرين زمان روزآمدسازی خواهد بود. شما توافق می کنيد که استفاده مستمر شما از سايت به معنی پذيرش هرگونه تغير می باشد. در صورتی که شرايط استفاده از سرويسها دستخوش تغيرات عمده شود خبر آن در صفحه نخست سايت منعکس خواهد شد.


۲۳ - © استفاده از مطالب هشت با ذکر نام سایت مجاز است. © 2009 - 2002 ( 1388 - 1381 هجری شمسی)

جهت تهيه موارد فوق از سايت رنگين كمان كمك گرفته شده است كه از آن مجموعه جهت فراهم آوري مطالب فوق تشكر و سپاسگذاري مينماييم.

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .