َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
20 روز:
1557 ميلادي سال:
"سباستيان كابو "دريانورد و مكتشف برجسته ايتاليايي در قرن شانزدهم ميلادي پس از 87 سال زندگي سراسر تلاش و كوشش و مسافرت ،چشم از جهان فرو بست .اين مكتشف بزرگ فرزند" ژان كابو "دريانورد معروف ايتاليايي بود و روز 26 نوامبر 1470 در فلورانس متولد شده بود .سباستيان كابو نيز مانند پدر با وجودي كه ايتاليايي بود معهذا در خدمت دربار انگليس به سر ميبرد .به روز 26 نوامبر 1470 مراجعه شود رويداد:

1567 ميلادي سال:
"محكمه خون "يا شوراي انقلابات ،به فرمان فيلپ دوم پادشاه اسپانيا و هلند توسط" دوك دالب "كه ماصمور سركوبي شورش پروتستانهاي هلند شده بود ،براي مجازات شورشيان در هلند تاصسيس شد .اين شورش از روز 1 مارس 1566 ميلادي آغاز شده بود و دوك دالب پس از سركوبي شورشيان ،به موجب احكام محكمه خون بيش از 5 هزار نفر را بيرحمانه اعدام كرد .به روز 28 مارس 1572 مراجعه شود رويداد:

1734 ميلادي سال:
جنگهاي شش ماهه لهستان كه براي از بين بردن استانيسلاس لكزينسكي پادشاه تازه لهستان از روز 18 فوريه 1734 ميلادي آغاز شده بود ،با پيروزي دو امپراتوري نيرومند اتريش و روسيه كه مخالف سلطنت لكزينسكي بودند ،پايان يافت و استانيسلاس تنها به زحمت توانست جان خود را نجات دهد .اين شكست ،عامل عمده جنگهاي بعدي فرانسه با امپراتوري اتريش بود .به روز 18 فوريه 1734 مراجعه شود رويداد:

1767 ميلادي سال:
"جان - كوئينسي آدامس "ششمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا در شهر" كوئينسي "واقع در ايالت" ماساچوست "قدم به عرصه وجود گذاشت .در سال 1825 ميلادي بعد از انتخابات چون راصي كافي نياورده بود ،توسط كنگره انتخاب شد و اولين رييس جمهوري بود كه به اين ترتيب انتخاب شد .رياست وي تا سال 1829 مدت چهار سال طول كشيد .به روز 23 فوريه 1848 مراجعه شود رويداد:

1800 ميلادي سال:
"لوي "يكي از برجستهترين معماران و آرشيتكتهاي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 65 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست" لوي "روز 31 دسامبر 1735 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشته بود .در كار خويش دقت و وسواس عجيبي داشت و اين وسواس در آثار او مانند" گاري عمارت پاله رويال پاريس "و تئاتر بزرگ" بوردو "معلوم است .به روز 31 دسامبر 1735 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
جنگهاي اتريش و فرانسه كه در تاريخ از آنها به نام" جنگهاي اتحاد پنجم "ياد شده است ،با تقاضاي متاركه جنگ از طرف آرشيدوك شارل فرمانده كل نيروهاي امپراتوري اتريش پايان يافت و قرارداد قطعي صلح روز 14 اكتبر 1809 ميلادي در وين پايتخت اتريش امضاص شد .اين جنگها از رو 10 آوريل 1809 ميلادي با حمله ناگهاني قواي اتريش به فرماندهي آرشيدوك شارل آغاز شده بود. رويداد:

1813 ميلادي سال:
"هانري بسمر "صنعتگر و مخترع معروف انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي ،در شهر" چارلتون "قدم به عرصه وجود گذاشت" .بسمر "فرزند يك روستازاده بود ولي تحصيلات خود را در رشته مهندسي به پايان رسانيد و بعدها براي توسعه توليدات آهن و فولاد و چدن ،كورههاي بلند ذوب فلزات را كه به" كورههاي بسمر "معروف است اختراع كرد .وي روز 28 فوريه 1898 مرد .به روز 28 فوريه 1898 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
واشنتگتن ،پايتخت آمريكا در جريان جنگهاي استقلال با انگلستان توسط انگليسيها آتشزده شد و قسمت عمده شهر منجمله كاخ رياست جمهوري سوخت .بعد از خروج انگليسيها چون ميخواستند كاخ رياست جمهوري را به عجله براي پذيرايي رييس كشور آماده كنند ،به روي ستونها و ديوارهاي دود زده دوغاب ماليدند و روي اين اصل به آن كاخ" كاخ سفيد "لقب دادن كه هنوز هم به همان نام موسومست. رويداد:

1881 ميلادي سال:
با اشغال شهر" جيبوتي "در سومالي ،دوران استعمار اين كشور آفريقايي آغاز شد .سومالي ،قبل از آن كه به چهار قسمت شود كشوري مستقل و آباد و زيبا و مركز انتقال دين و تمدن اسلامي در ساير نقاط آفريقا محسوب ميشد .بعد از اشتغال جيبوتي توسط فرانسه ،انگليسيها در سال 1884 شهر بربره و سپس ايتالياييها در 1889 قسمت ديگري از آن را اشغال كردند و باقيمانده نيز توسط حبيشيها تصرف شد. رويداد:

1907 ميلادي سال:
"پير مندس فرانس "سياستمدار بزرگ فرانسوي كه مدتي سمت نخستوزيري آن كشور را به عهده داشت ،در پاريس متولد شد وي در علم حقوق به درجه دكتري رسيد و براي اولين بار در كابينه دوم" لئون بلوم "نخست وزير فرانسه ،معاون خزانهداري شد .در سال 1954 مندس فرانس به نخستوزير كشور فرانسه بود. رويداد:

1909 ميلادي سال:
حملات نيروهاي مشروطهطلب در اين روز كه مصادف با روز 22 جماديالثاني سال 1327 هجري قمري بود براي سرنگون كردن سلطنت محمدعلي شاه قاجار ،به تهران آغاز شد .در اين حمله نيروهاي سپهدار رشتي و سردار اسعد بختياري در رباطكريم شهريار با هم متحد شدند و به پايتخت حمله كردند .در اين جنگ ،پيروزي نهايي با نيروهاي مشروطهطلب معرف به" مجاهدين "بود. رويداد:

1936 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" آلمان و اتريش "ميان نمايندگان آن دو كشور يعني" آرتو سايس اينكوارت "از اتريش و" فريتزفون پاپن "از آلمان به امضاص رسيد و به موجب اين قرارداد كه به خاطر جلوگيري از امضاص آن" انگبلرت دولفوس "صدر اعظم ميهنپرست اتريش در توطئه 25 ژوييه 1934 ميلادي ترور شده بود ،آلمان استقلال اتريش را ظاهراش محترم شمرده و تضمين كرده بود .به روز 25 ژوييه 1934 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .