َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
27 روز:
1493 ميلادي سال:
"ماكسي ميليان "شاهزاده ئمعروف از خاندان سلطنتي" هابسبورگ "به امپراتوري اتريش انتخاب شد و با عنوان" ماكسي ميليان اول "زمام امور را در دست گرفت .اين فرمانرواي تاريخي روز 27 اوت 1459 ميلادي در" واينر نوشادت "متولد شده و هنگام سلطنت 34 سال داشت .ماكسي ميليان اول ،روز 15 مه 1519 ميلادي مرد .به روز 27 اوت 1459 و 15 ژوئن 1519 مراجعه شود. رويداد:

1605 ميلادي سال:
كليساي تاريخي" وست مينستر "يكي از مقدسترين و بزرگترين كليساهاي بريتانياي كبير توسط مردي مذهبي ،معروف به" ادوارد اعتراف گيرنده ،ساخته شد و در زمان سلطنت هانري سوم تا حدودي به صورت امروزي درآمد .جسد سرباز گمنام كشور انگلستان جسد درياسالار نلسون و جسد اسحق نيوتون در اين كليسا مدفون است. رويداد:

1813 ميلادي سال:
"مادريد "پايتخت اسپانيا كه در وقايع سياسي و نظامي اروپا در اواخر قرن هجدهم و آوريل قرن نوزدهم چند بار دست به دست شد ،به تصرف انگليسيها درآمد كه زير فرمان دوك" دوولينگتون "سردار معروف انگلستان ميجنگيدند ،در اين جنگ به سبب آن كه 120 هزار انگليسي و اسپانيائي در مقابل 70 هزار فرانسوي قرار داشتند ،فرانسويان شكست خوردند .به روز 21 ژوئن 1813 مراجعه شود. رويداد:

1817 ميلادي سال:
"تئودور اشتورم "شاعر ،نووليست و اديب معروف آلماني در قرن نوزدهم ميلادي در" هوسون "از شهرهاي ايالت" شلسويك "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .اين نويسنده بزرگ كه پايهگذار فن" نوولنويسي "در ادبيات آلمان محسوب ميشود ،خالق آثاري چون" چليك - ايمنسي و - رنات "است .مرگ اشتورم روز 14 دسامبر 1888 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 14دسامبر 1888 مراجعه شود. رويداد:

1847 ميلادي سال:
"آلكساندر گراهام بل "يكي از نامدارترين مخترعين جهان در" اديمبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت" .بل "از جواني به كارهاي فني علاقه داشت و به اين سبب با استفاده از تجاربي كه علما و مخترعين قبلي درباره امكان انتقال صوت كرده بودند ،موفق به اختراع تلفن شد" .گراهام بل "روز 21 اوت 1922 ميلادي در 75 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 21 اوت 1922 مراجعه شود. رويداد:

1884 ميلادي سال:
"ادوارد بنش "سياستمدار بزرگ و صلحدوست چك اسلواكي ،در شهري به نام" كوزلاني "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلاتش در رشته حقوق ،استاد دانشگاه شد و از آن جا با" توماس گاريك مازاريك "بنيانگذار استقلال چك اسلواكي آشنا شد .ادوارد بنش بعدها به رياست جمهوري چك اسلواكي رسيد و بعد از جنگ دوم جهاني ،به علل سياسي خودكشي كرد .به روز 23 نوامبر 1948 مراجعه شود. رويداد:

1892 ميلادي سال:
"ارنست رنان "يكي از ادباي مشهور فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 5 اوت 1823 در" ترهگوير "متولد شد .بعد از تحصيلات خود به آموختن زبانهاي شرقي مخصوصاش عربي پرداخت و سپس بكار تحقيق در امور شرق مشغول شد و آثار گرانبهايي نوشت كه" اصول دين مسيح "و" تاريخ بني اسرائيل "از آن جمله است .به روز 5 اوت 1823 مراجعه شود. رويداد:

1901 ميلادي سال:
اولين امتياز نفت ايران به يك روزنامهنگار استراليائي به نام" ويليام ناكسي دارسي "داده شد و قرارداد اين امتياز بعد از مذاكرات طولااني بين ميرزا علي اصغرخان اتابك صدر اعظم ،به نمايندگي ايران و شخصي به نام" ماريوت "به نمايندگي دارسي امضاص شد .اين قرارداد بعداش به امضاي مظفرالدين شاه قاجار صورت قانوني يافت .به روز 20 اكتبر 1848 مراجعه شود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"بلژيك "در جريان جنگهاي بينالملل دوم تسليم نيروهاي آلمان نازي شد و به اين ترتيب يك كشور مستقل ديگر اروپا به اشغال سربازان آدولف هيتلر پيشواي آلمان كه هدفش تسخير همه ئاروپا بود درآمد .در اين روز لئوپولد سوم پادشاه بلژيك كه خود سرداري سپاهيان بلژيك را به عهده داشت فرمان آتشبس داد و پس از 18 روز جنگ كه از 10 مه 1940 ميلادي شروع شده بود جنگ بلژيك تمام شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .