َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
20 روز:
1298 ميلادي سال:
يكي از خونينترين و تاريخيترين جنگهاي دريايي جهان ،در درياي مديترانه اتفاق افتاد و در اين جنگ خونين بزرگ كه در قرن سيزدهم ميلادي واقع شد ،مردم بندر تاريخي" ونيز "با مردم بندر" ژن - يا - جنوا "كه در آن روزگار رقابت بازرگاني و دريانوردي داشتند روبرو بودند .نتيجه اين جنگ ،با وجودي كه" ونيزيها "قدرت بيشتري داشتند ،به سود نيروي دريايي" ژن "تمام شد. رويداد:

1562 ميلادي سال:
فاجعه معروف به" فاجعه واسي "در شهر كوچكي به همين نام در فرانسه ،اتفاق افتاد و اين فاجعه ،سبب ايجاد هشت جنگ بزرگ مذهبي بين پروتستانها كاتوليكها شد .در اين روز ،وقتي" دوك دوگيز "رهبر كاتوليكها از واسي عبور ميكرد ،بين نوكران او و پروتستان نزاعي اتفاق افتاد كه سبب قتل 23 پروتستان گرديد و جنگهاي مذهبي به انتقام آنان از طرف پروتستانها آغاز شد .به روز 22 مه 1562 مراجعه شود رويداد:

1717 ميلادي سال:
"جان هاروارد "شخصيت بزرگ اقتصادي و يكي از مردان نيكوكار ايالات متحده آمريكا بعد از 81 سال زندگي ،در اوج محبوبيت و افتخار بدرود حيات گفت" .جون هاروارد "روز 18 ژوييه 1636 ميلادي در محله" كمبريج "در شهر" كمبريج "در شهر" بوستون "متولد شده بود .بنا به وصيت او ،از مجموع درآمد ثروتش دانشگاه بزرگ" هاروارد "به نام خود او تاصسيس شد .به روز 18 ژوييه 1636 مراجعه شود رويداد:

1728 ميلادي سال:
"پيكسيني "كمپوزيتور و آهنگساز معروف ايتاليايي در قرن هجدهم ميلادي در شهر" باري "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران شهرت او مصادف با شهرت" گلوك "هنرمند و موزيسين آلماني شد و رقابتهاي هنري اين دو در آن زمان زبانزد همه مردم بود به طوري كه كار ،به نبرد و زد و خورد نيز ميكشيد .پيك سيني روز 26 سپتامبر 1800 ميلادي در 72 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 26 سپتامبر 1800 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
"لئوپولد دوم "امپراتور اتريش پس از دو سال سلطنت و 45 سال زندگي به طور ناگهاني مرد .وي كه روز 6 آوريل 1747 ميلادي در وين متولد شده بود ،در 43 سالگي روز 11 مه 1790 به سلطنت رسيد .در زمان او انقلاب كبير فرانسه به اوج خود رسيد و اولين قرارداد ميان دولتهاي سلطنتي اروپا براي جنگ با انقلابيون بين او و" فردريك گيوم "پادشاه پروس امضا شد .به روز 2 فوريه 1792 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
سلطنت" فرانسواي اول "امپراتور مستبد و با همت اتريش ،بعد از مرگ پدرش لئوپولد دوم بر آن كشور آغاز شد .فرانسواي دوم كه در اين زمان 24 سال از عمرش ميگذشت روز 27 سپتامبر 1768 ميلاد ،در فلورانس متولد شد .وي با عنوان امپراتور ژرمانيك و لقب فرانسواي دوم مدتها امپراتور اتريش شد و تا روز 6 مارس 1806 سلطنت كرد .به روز 27 سپتامبر 1768 و 6 مارس 1835 مراجعه شود رويداد:

1798 ميلادي سال:
شهر" رم "پايتخت ايتاليا كه در قرن هجدهم جزص متصرفات پاپ رهبر كاتوليكهاي جهان بود به اشتغال سربازان فرانسوي درآمد در اين ماجرا كه به سبب شورش جمعي از مردم عليه سپاهيان فرانسوي در 23 فوريه 1798 ميلادي بوجود آمد پاپ پيششم نيز دستگير شد و به فرانسه تبعيد شد و او كه مردي 80 ساله و پير بود ،در فرانسه در شهر والانس مرد .به روز 23 فوريه 1798 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
سلطنت معروف به 100" روزه "ناپلئون بناپارت كه بعد از فرار او از جزيره الب و پياده افرادش در" خليج ژوان "صورت گرفت ،آغاز شد .ناپلئون روز 28 فوريه 1815 با هزار تن از افرا دو سرداران وفادارش كه با او به تبعيدگاه" الب "آمده بودند از" الب "فرار كرد و به فرانسه بازگشت و مدت 100 روز ديگر سلطنت كرد .به روز 28 فوريه 1815 و 8 ژوييه 1815 مراجعه شود رويداد:

1871 ميلادي سال:
مجلس ملي فرانسه به اتفاق آراص ناپلئون سوم و خانواده وي را از سلطنت در آن كشور رسماش خلع نمود و به اين ترتيب ،سلطنت در فرانسه به كلي برچيد شد .اين مجلس روز 7 فوريه 1871 ميلادي براي مصالحه با دولت آلمان تاصسيس شده بود و هدف اوليه آن .انتخاب كنت دوپاري يا كنت دوشامبر به سلطنت بود ولي ،با تصميمي كه در اين روز گرفت ،به سلطنت در آن كشور براي هميشه خاتمه داد. رويداد:

1892 ميلادي سال:
"رينو - سوكه - آكوتا - گاوا "نويسنده و اديب بزرگ ژاپني در توكيو پايتخت آن كشور متولد شد .اين مرد كه او را يكي از بانيان ادبيات جديد ژاپن ميدانند ،اولين شاهكار خود را به نام" دماغ "در سال 1914 ميلادي نوشت و مهمترين آثارش عبارتند از" دختر عنكبوت و توشيگون ،"وي روز 24 ژوييه 1927 ميلادي در شهر" تاباتا "خودكشي كرد .به روز 24 ژوييه 1927 مراجعه شود رويداد:

1935 ميلادي سال:
ناحيه معروف" سار "كه يكي از مهمترين مراكز صنعتي معدني مشرق فرانسه است به موجب راصي جامعه ملل ،به جمهوري آلمان پس داده شد .سار ،ناحيهايست به مساحت 1954 كيلومتر مربع با يك ميليون نفر جمعيت كه اكثر آنها آلماني هستند بعد از جنگ دوم ،فرانسويها سار را پس گرفتند ولي به موجب قرارداد لوكزامبورگ ،از روز 1 ژانويه 1957 دوباره آلمان بازگشت .قبل از اجراي راصي جامعه ملل ،براي الحاق اين ناحيه به فرانسه يا آلمان ،به آراص عمومي مراجعه شد ،و اكثريت آراص به نفع الحاق سار به آلمان بود به روز 1 ژانويه 1957 مراجعه شود رويداد:

1966 ميلادي سال:
اولين سفينه فضايي بشر بر سطح سياره زهره فرود آمد و اين سفينه كه وزن آن به يك تن ميرسيد ،از طرف اتحاد جماهير شوروي به فضا پرتاب شده بود .سفينه زهرهنورد اتحاد جماهير شوروي كه" ونوس "3 - نامداشت ،فاصله 38 ميليون كيلومتر بين كره زمين و زهره را در مدت سه ماه و نيم پيموده و پرتاب آن سفينه ،به همت پروفسور" پتركاپيتي "رييس سرويس موشكي شوروي انجام گرفته بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .